Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/03/31-08:53

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد جغرافیای روستایی ( فرایندها، واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی) 3179 ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع جامعه شناسی و علوم اجتماعی دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

مشخصات کتاب