Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/03/09-11:35
اگر تنهایی دندان در بیاورد

ناشر : مروارید
نویسنده : ستار جانعلی پور

کتاب اگر تنهایی دندان در بیاورد/ دایره هر چه بزرگ تر ....... نقطه اش، کوچک تر ....... وقتی به خودم آمدم ....... که دایره بزرگ شده بود ....... زن بیرون دایره ....... باید اول دایره را پاک می کرد ..... زورش نرسید ....... بعد برای زن دیگری دست تکان دادم ....... بعد زن دیگری.

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد اگر تنهایی دندان در بیاورد ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

کتاب اگر تنهایی دندان در بیاورد/ دایره هر چه بزرگ تر ....... نقطه اش، کوچک تر ....... وقتی به خودم آمدم ....... که دایره بزرگ شده بود ....... زن بیرون دایره ....... باید اول دایره را پاک می کرد ..... زورش نرسید ....... بعد برای زن دیگری دست تکان دادم ....... بعد زن دیگری.

مشخصات کتاب