Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/03/09-11:35
باد به دنبال خودش می گردد

ناشر : مروارید
نویسنده : بهزاد عبدی

این مجموعه شامل 54 شعر در قالب سپید است. شعرهای این دفتر را نه می توان در جریان شعر ساده نویسی قرار داد و نه در جریان شعر آوانگارد. شعرهای این مجموعه مولفه های هر دو گروه را دارند. شاعر دغدغه های زبانی دارد و برخی از شعرها شعر فرم اند. برای نمونه در شعر قایقران می خوانیم:...بی آنکه میلی به رفتن داشته باشدقایقیبر تکرار امواج پیش می رودبی آنکه قایقران میلی به رفتن داشته باشدقایقیبر تکرار امواج پیش م

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد باد به دنبال خودش می گردد ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

این مجموعه شامل 54 شعر در قالب سپید است. شعرهای این دفتر را نه می توان در جریان شعر ساده نویسی قرار داد و نه در جریان شعر آوانگارد. شعرهای این مجموعه مولفه های هر دو گروه را دارند. شاعر دغدغه های زبانی دارد و برخی از شعرها شعر فرم اند. برای نمونه در شعر قایقران می خوانیم:

...بی آنکه میلی به رفتن داشته باشد

قایقی

بر تکرار امواج پیش می رود

بی آنکه قایقران میلی به رفتن داشته باشد

قایقی

بر تکرار امواج پیش می رود

بی آنکه قایقران میلی به رفتن داشته باشد

قایقی

بر تکرار امواج پیش می رود

بی آنکه قایقران میلی به رفتن داشته باشد

قایقی

بر تکرار امواج پیش می رود...

مشخصات کتاب