Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/03/05-11:35
بخوان خط خاموش عشق (ترانه های ویلیام شکسپیر)

ناشر : مروارید
نویسنده : ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر از بزرگترین سرایندگان و نمایش نگاران جهان است. در واقع بسیاری از نغزترین سروده های او در متن تراژدیهای او همچون هملت، اتللو، مکبث، شاه لیر، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا آمده است، چه به صورت تک گویی (soliloquy)، چه به صورت ترانه ها و چکامه های گوناگون. از همین رو بسیاری از ادیبان همچون دی. اچ. لارنس عظمت شکسپیر را در مقام نمایشنگار مدیون هنر شاعری و سخنوری خیره کننده ی او می دان

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد بخوان خط خاموش عشق (ترانه های ویلیام شکسپیر) ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

ویلیام شکسپیر از بزرگترین سرایندگان و نمایش نگاران جهان است. در واقع بسیاری از نغزترین سروده های او در متن تراژدیهای او همچون هملت، اتللو، مکبث، شاه لیر، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا آمده است، چه به صورت تک گویی (soliloquy)، چه به صورت ترانه ها و چکامه های گوناگون. از همین رو بسیاری از ادیبان همچون دی. اچ. لارنس عظمت شکسپیر را در مقام نمایشنگار مدیون هنر شاعری و سخنوری خیره کننده ی او می دانند.

مشخصات کتاب