Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/03/03-11:36
برف تا کمر در تاریکی نشسته

ناشر : مروارید
نویسنده : حسن همایون

پله های این آپارتمان به جهانی متروک می رسدکلید می اندازم قفل می چرخدبه خانه تنها در خویش فرو رفته سلام می دهمپنجره ای در گودی کتف هایم باز می شودرو به آسمان جنوب تهرانرو به پروازهای خارجی که در باند فرودگاه مهرآباد می نشیندپله های زیادی در من ساخته است می رود بالا بالاتر می رودبر بلندی ناقوس کلیسایی در شهری قدیمیدست بر پیشانی می گذارد از آن دورها مرا در طاقی پنجره ام می پایدمی دانم هجی کردن به پا

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد برف تا کمر در تاریکی نشسته ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

پله های این آپارتمان به جهانی متروک می رسد
کلید می اندازم قفل می چرخد
به خانه تنها در خویش فرو رفته سلام می دهم

پنجره ای در گودی کتف هایم باز می شود
رو به آسمان جنوب تهران
رو به پروازهای خارجی که در باند فرودگاه مهرآباد می نشیند

پله های زیادی در من ساخته است
می رود بالا بالاتر می رود
بر بلندی ناقوس کلیسایی در شهری قدیمی
دست بر پیشانی می گذارد 
از آن دورها مرا در طاقی پنجره ام می پاید

می دانم هجی کردن به پارسی نمی داند
تا از همین فاصله دور دوستت دارم را لب خوانی کنم.

مشخصات کتاب