Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/31-11:35
تا زندگی سوم

ناشر : مروارید
نویسنده : علیرضا زرین

علیرضا زرین سالهای نخست زندگی اش در کرمانشاه ، صحنه و تهران گذشت. نخستین شعرش در سال 1342 در اطلاعات کودکان و نخستین داستان کوتاهش در "ویژه ی هنر و ادبیات کرمانشاه" به سردبیری اصغر واقدی در بهمن/اسفند 1345 به چاپ رسید. دو سال بعد به تهران آمد و اشعارش در سالهای 1347 و1348 در صبح امروز، فردوسی، تهرانمصور و آسیای جوان منتشر شدند.در بهمن 1348 برای ادامه ی تحصیلات به آمریکا رفت و نخستین شعر انگلیسی ا

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد تا زندگی سوم ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

علیرضا زرین  سالهای نخست زندگی اش در کرمانشاه ، صحنه و تهران گذشت. نخستین شعرش در سال 1342 در اطلاعات کودکان و نخستین داستان کوتاهش در "ویژه ی هنر و ادبیات کرمانشاه" به سردبیری اصغر واقدی در بهمن/اسفند 1345 به چاپ رسید. دو سال بعد به تهران آمد و اشعارش در سالهای 1347 و1348 در صبح امروز، فردوسی، تهرانمصور و آسیای جوان منتشر شدند.
در بهمن 1348 برای ادامه ی تحصیلات به آمریکا رفت و نخستین شعر انگلیسی او در سال 1350 در آمریکا به انتشار رسید و از آن پس او شاعر و مترجم و نیزنویسنده و منتقدی دو زبانه بوده است. او تحصیلاتش را در زمینه ی ادبی انگلیسی و ادبیات تطبیقی تا اخذ دکترا در ادبیات تطبیقی ادامه داده و سالها در دانشگاههای متعددی در آمریکا به تدریس ادبیات پرداخته است.
از زرین به پارسی هفت کتاب شعر و به انگلیسی پنج کتاب و یک پوستر شعر و یک کتاب در نقد ادبی منتشر شده است. شعر بلند انگیسی او کتاب من The Book of I به ویرایش و به وسیله ی شاعر بزرگ آمریکایی لارنس فرلینگتی و سازمان نشر او City Lights در تارنمایشان منتشر شد.

مشخصات کتاب