Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/31-11:35
تو درخت لیمو من درخت سپیده دم

ناشر : مروارید
نویسنده : الهام اسلامی

«تو درخت لیمو، من درخت سپیده دم» مجموعه ی ۵۹ شعر است از الهام اسلامی؛ شاعر مستعد و جوانی که زندگی فرصت بالندگی بیشتری نداد . اغلب شاعران به خصوص آنها که در حوزه شعر سپید و با اتکا به سنت ساده نویسی در شعر فعال هستند پس از مجموعه های اول و دوم خودشان است که رفته رفته راه و زبان خود را پیدا می کنند و مهیا می شوند برای بالندگی و گام برداشتن در مسیر شعری خود. الهام اسلامی نیز پس از تجربه کردن در گونه

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد تو درخت لیمو من درخت سپیده دم ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :
«تو درخت لیمو، من درخت سپیده دم» مجموعه ی ۵۹ شعر است از الهام اسلامی؛ شاعر مستعد و جوانی که زندگی فرصت بالندگی بیشتری نداد . اغلب شاعران به خصوص آنها که در حوزه شعر سپید و با اتکا به سنت ساده نویسی در شعر فعال هستند پس از مجموعه های اول و دوم خودشان است که رفته رفته راه و زبان خود را پیدا می کنند و مهیا می شوند برای بالندگی و گام برداشتن در مسیر شعری خود. الهام اسلامی نیز پس از تجربه کردن در گونه های مختلف شعر سپید با عنایت به شیوه ساده نویسی در شعر در مسیر رسیدن بهشعری خاص خود بود که متاسفانه زمان آن را نیافت.
جدایی آن قدر سخت نبود
که نتوانیم شعری بگوییم
یا گرسنگی را از یاد ببریم
چه قدر وحشتناک است
که جدایی
زیاد هم سخت نیست.

مشخصات کتاب