Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/30-11:35
اگر ابرها بگذرند

ناشر : مروارید
نویسنده : سعید طباطبایی

داستان ها در این کتاب در فضاهایی تجریدی روایت شده اند که انسان محور کلی همه آن هاست. این در حالی است که در حوزه زبان و فرم هم شیوه های مختلفی به کار برده شده. کتاب «اگر ابرها بگذرند» دومین مجموعه داستان سعید طباطبایی است که دربرگیرنده 36 داستان کوتاه است. « ابرها که می گذرند» «چای سبز خوردن در کنار جهان» «کاغذ پاپیروس» «شنل قرمزی با مانتوی جین آبی» و «هستی فقط یک شوخی» است نام برخی داستان

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد اگر ابرها بگذرند ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست : داستان ها در این کتاب در فضاهایی تجریدی روایت شده اند که انسان محور کلی همه آن هاست. این در حالی است که در حوزه زبان و فرم هم شیوه های مختلفی به کار برده شده. کتاب «اگر ابرها بگذرند» دومین مجموعه داستان سعید طباطبایی است که دربرگیرنده 36 داستان کوتاه است. « ابرها که می گذرند» «چای سبز خوردن در کنار جهان» «کاغذ پاپیروس» «شنل قرمزی با مانتوی جین آبی» و «هستی فقط یک شوخی» است نام برخی داستان های این مجموعه است.

مشخصات کتاب