Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/30-11:35
تیترهای درشت سیاه ترند

ناشر : مروارید
نویسنده : علیرضا عباسی

اینطوری نان را باید جیره بندی کرد و جیب مخفی دوخت برای حقوق شهروندی چشم باید دوخت به پارگیِ پیراهنی که درد می کشد به فکر بیهوده ای در جمجمه ی مجسمه ها ایستاده ایم و کوچکتر می شویم تنها چاله ها بزرگ تر شده اند چاله ها که مرکز را بلعیده اند دنیا آنقدر شلوغ شده که پشت هرچیز روبه روی چیز دیگری ستدرون مایه اکثر شعرهای این مجموعه که حدود ۶۵ شعر دا در بر می گیرد را مضامین اجتماعی و مفاهیم انسانی تشکیل می

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد تیترهای درشت سیاه ترند ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :
اینطوری نان را باید جیره بندی کرد 
و جیب مخفی دوخت 
برای حقوق شهروندی 
چشم باید دوخت 
به پارگیِ پیراهنی که درد می کشد 
به فکر بیهوده ای در جمجمه ی مجسمه ها 
ایستاده ایم 
و کوچکتر می شویم 
تنها چاله ها بزرگ تر شده اند 
چاله ها که مرکز را بلعیده اند 
دنیا آنقدر شلوغ شده که پشت هرچیز روبه روی چیز دیگری ست
درون مایه اکثر شعرهای این مجموعه که حدود ۶۵ شعر دا در بر می گیرد را مضامین اجتماعی و مفاهیم انسانی تشکیل می دهد و این شعرها برخی تجربه های شعری ام طی دو سال اخیر را شامل می شوند .عباسی یکی از تفاوت های این مجموعه با مجموعه ی قبلی «مرمت خواب های کوتاه» را در بلندتر بودن شعرها عنوان کرد و گفت البته علیرغم تغییراتی که ممکن است در روساخت شعرها محسوس باشد ، ذهنیت آنها طی مسیری تکوینی در واقع ادامه ذهنیتی است که می توان آن را در شعرهای مجموعه اول «پروانه ای از متن خارج می شود» و مجموعه دوم «مرمت خواب های کوتاه» ردیابی کردشعر چیزی جز بازتاب تجریه زیسته نیست، تجربیاتی که ضمن درونی شدن طی فرآیندی زیباشاناسانه در زبان ، به عنوان یک نیروی اجتماعی ، ظهور می کنند. به نظرم چیزی که شعر امروز ایران را رنج می دهد ، درونی نشدن بسیاری از تجربه ها و عدم توجه بسیاری از شاعران جوان به تجربه های زیسته و موقعیت تاریخی خویش است.

خرید کتاب , 

مشخصات کتاب