Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/24-11:35
در بهشتی که کلاغی نیست مترسک هم نیست

ناشر : مروارید
نویسنده : لیلا اوتادی

اوتادی که متولد سال ۱۳۶۲ است از هفده سالگی سرودن شعر را آغاز کرده است که گزیده ای از آنها در این دفتر شعر منتشر شده است. یکی از ویژگی های قابل اعتنای این دفتر شعر تصویرگری ایلیا تهمتنی در آن است که به زیبایی این مجموعه افزوده است.در یکی از اشعار این مجموعه می خوانیم:دست پر از ماه بودحوض پر از ربناتازگی عید بودخانه مادربزرگکرسی و قلیان و چایره زمستان گرفتاز دم مادربزرگباغچه ها جان گرفتخانه مادربزرگ

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد در بهشتی که کلاغی نیست مترسک هم نیست ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

اوتادی که متولد سال ۱۳۶۲ است از هفده سالگی سرودن شعر را آغاز کرده است که گزیده ای از آنها در این دفتر شعر منتشر شده است. یکی از ویژگی های قابل اعتنای این دفتر شعر تصویرگری ایلیا تهمتنی در آن است که به زیبایی این مجموعه افزوده است.

در یکی از اشعار این مجموعه می خوانیم:

دست پر از ماه بود
حوض پر از ربنا
تازگی عید بود
خانه مادربزرگ

کرسی و قلیان و چای
ره زمستان گرفت
از دم مادربزرگ
باغچه ها جان گرفت
خانه مادربزرگ
خانه خورشید بود

عکس و آینه
قاب پر از خنده بود
آه! مرا دوست داشت
آینه شرمنده بود

خانه مادربزرگ
بوی اقاقی نداشت
گرچه همان خانه بود
چشم و چراغی نداشت,

مشخصات کتاب