Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/23-11:36
تجاوز قانونی

ناشر : مروارید
نویسنده : کوبو آبه
مترجم : علی قادری

تجاوز قانونی» با عنوان اصلی «Beyond the Curve»، مجموعه ای مشتمل بر شش داستان کوتاه از این نویسنده استاولین داستان این مجموعه که نام کتاب را بر پیشانی دارد، ماجرای خانواده ای پرجمعیت است که در نیمه شبی معمولی، به خانۀ راوی داستان وارد شده و آن جا را خانۀ خود قلمداد می کنند؛ تو گویی اصلاً صاحب خانه ای پیش از این در آن وجود نداشته است! حیرت راوی هم درست مثل خواننده است و لحظه به لحظه فزونی می یابد؛

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد تجاوز قانونی ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

تجاوز قانونی» با عنوان اصلی «Beyond the Curve»، مجموعه ای مشتمل بر شش داستان کوتاه از این نویسنده است

اولین داستان این مجموعه که نام کتاب را بر پیشانی دارد، ماجرای خانواده ای پرجمعیت است که در نیمه شبی معمولی، به خانۀ راوی داستان وارد شده و آن جا را خانۀ خود قلمداد می کنند؛ تو گویی اصلاً صاحب خانه ای پیش از این در آن وجود نداشته است! حیرت راوی هم درست مثل خواننده است و لحظه به لحظه فزونی می یابد؛ اما صدای اعتراضات او به جایی نمی رسد و خانوادۀ متجاوز در نهایت آرامش، به صورتی کاملاً دموکراتیک، تصمیمات بعدی شان را با رأی اکثریت انتخاب می کنند. این رویکرد شبه دموکراتیک که از اصل و بنیان کنایی و متناقض نماست، به شکلی هنرمندانه، انتقاد نویسنده نسبت به روابط انسانی در عصر حاضر را به خواننده منتقل می کند. درحقیقت هنر آبه همین جاست که خود را نشان می دهد. موقعیت های داستانی او همه از قانونی یکسان تبعیت می کنند: اتفاقی به شدت غیرمعمولی، به شدت معمولی نشان داده می شود و درگیری شخصیت ها با این موقعیت، داستان را جلو می برد. درواقع تجاوزها به حریم اخلاق و انسانیت در آثار آبه از یک قانون پیروی می کنند، قانون داستان! از این منظر داستان های او یادآور آثار کافکا و به طورویژه «مسخ» هستند.

مشخصات کتاب