Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/02/23-11:36
دست هایت را در کلمه هایم فرو کن

تو کار من را تمام کردیبا آن چشم های خوبآن دست های مهربانآن نفس های گرمتو کار من را ساختیبا زیباترین سلاح های تنتو این مرگآسان نیست

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد دست هایت را در کلمه هایم فرو کن ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع شعر، ادبیات، داستان دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

تو کار من را تمام کردی
با آن چشم های خوب
آن دست های مهربان
آن نفس های گرم
تو کار من را ساختی
با زیباترین سلاح های تنت
و این مرگ
آسان نیست

مشخصات کتاب