Rated 5.0/5 based on 1 readers reviews
به مطلب امتیاز دهید :
( 5.0 امتیاز از 1 )
1397/01/16-09:34
انسان، آنتروپومتري، ارگونومي و طراحي اثر استفن فيزنت Bodyspace Anthropometry Ergonomics And Design

ارگونومي دانش جواني است که با کوشش براي ايجاد تناسب ميان ابعاد و آرايش و ساختمان ابزار و تجهيزات و ماشين‌ها و محيط کار با ويژگي‌ها و توانايي‌ها و ابعاد انسان‌ها، به افزايش بهره‌وري توليد و حفظ تندرستي جسماني و رواني کارکنان ياري مي‌رساند. ارگونومي با سنجش و ارزيابي توانمند‌ي‌هاي انسان‌ها و توجه به ويژگي‌ها و ابعاد بدني آنان، به هرچه متناسب‌تر ساختن س

این مطلب از سایت بوک دوست، مطلبی در مورد انسان، آنتروپومتري، ارگونومي و طراحي اثر استفن فيزنت Bodyspace Anthropometry Ergonomics And Design ارائه شده است، همچنین می توانید برای مشاهده ی مطالب بیشتر هم موصوع این مطلب، موضوع سلامت و بهداشت دنبال کنید.

به گزارش بوک دوست :

ارگونومي دانش جواني است که با کوشش براي ايجاد تناسب ميان ابعاد و آرايش و ساختمان ابزار و تجهيزات و ماشين‌ها و محيط کار با ويژگي‌ها و توانايي‌ها و ابعاد انسان‌ها، به افزايش بهره‌وري توليد و حفظ تندرستي جسماني و رواني کارکنان ياري مي‌رساند. ارگونومي با سنجش و ارزيابي توانمند‌ي‌هاي انسان‌ها و توجه به ويژگي‌ها و ابعاد بدني آنان، به هرچه متناسب‌تر ساختن سيستم‌ها و فرايند‌هاي توليدي و نياز‌ها و ويژگي‌هاي انساني کمک مي‌کند و براي تحقق اين شعار مي‌کوشد که «طراحي بايد از انسان آغاز شود».

مشخصات کتاب